ANBI-gegevens Stichting Door & Voor

De naam van de instelling:

Stichting Door & Voor

Het RSIN/fiscaal nummer:

809492003

De contactgegevens:

Postadres en bezoekadres: Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR Rosmalen.

De doelstelling:

Stichting Door & Voor is een onafhankelijke stichting, die vertrouwen heeft in de mogelijkheden die ieder mens in zich heeft. Wederkerigheid en samen optrekken spelen hierbij een grote rol. Iedereen krijgt de ruimte en tijd zijn/haar eigen proces te doorlopen.

Onze vrijwillige medewerkers zijn er voor anderen en ontwikkelen daardoor ook zichzelf.

Het breed uitdragen van deze visie is essentieel en ligt aan alle activiteiten die de stichting biedt ten grondslag. Dit zowel op persoonlijk als collectief niveau.

Het beleidsplan:

Hier kunt u het Beleidsplan en de meest actuele Begroting inzien.

Bestuur:

Het bestuur verricht zijn werkzaamheden op vrijwillige basis. Voor samenstelling zie Bestuur.

Beloningsbeleid:

Stichting Door & Voor werkt voornamelijk met vrijwilligers, die daar een vrijwilligersvergoeding en/of onkostenvergoeding voor ontvangen.
Ter ondersteuning van hun werkzaamheden zijn er momenteel 4 parttime medewerkers in loondienst, binnen administratie en coördinatie.

Jaarverslag:

Het Jaarverslag 2021 en de meest recente Jaarrekening vind u onder de links.

ANBI:

Voor het ANBI formulier klik hier.