ANBI-gegevens Stichting Door & Voor

De naam van de instelling:

Stichting Door & Voor

Het RSIN/fiscaal nummer:

809492003

De contactgegevens:

Postadres en bezoekadres: Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR Rosmalen.

De doelstelling:

Stichting Door & Voor is een onafhankelijke stichting, die vertrouwen heeft in de mogelijkheden die ieder mens in zich heeft. Wederkerigheid en samen optrekken spelen hierbij een grote rol. Iedereen krijgt de ruimte en tijd zijn/haar eigen proces te doorlopen.

Onze vrijwillige medewerkers zijn er voor anderen en ontwikkelen daardoor ook zichzelf.

Het breed uitdragen van deze visie is essentieel en ligt aan alle activiteiten die de stichting biedt ten grondslag. Dit zowel op persoonlijk als collectief niveau.

Stichting Door & Voor is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een als ANBI aangemerkte organisatie hoeft geen erfbelasting (voorheen successierechten) of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen, die zij ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Indien een donateur een gift doet aan een ANBI, kan deze gift binnen de daarvoor geldende regels van de inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken worden.

Periodieke schenkingen (oftewel lijfrentebetaling) zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Meer informatie op www.anbi.nl.

Het beleidsplan:

Hier kunt u het Beleidsplan en de meest actuele Begroting inzien.

Bestuur:

Het bestuur verricht zijn werkzaamheden op vrijwillige basis. Voor samenstelling zie Bestuur.

Beloningsbeleid:

Stichting Door & Voor werkt voornamelijk met vrijwilligers, die daar een vrijwilligersvergoeding en/of onkostenvergoeding voor ontvangen.
Ter ondersteuning van hun werkzaamheden zijn er momenteel 4 parttime medewerkers in loondienst, binnen administratie en coördinatie.

Jaarverslag:

Het Jaarverslag 2022 en de meest recente Jaarrekening vindt u onder de links.