ANBI-gegevens Stichting Door & Voor

De naam van de instelling:

Stichting Door en Voor

Het RSIN/fiscaal nummer:

809492003

De contactgegevens:

Postadres en bezoekadres: Sint Teunislaan 3, 5231 BS, ‘s-Hertogenbosch.

De doelstelling:

Stichting Door en Voor is een onafhankelijke stichting, die vertrouwen heeft in de mogelijkheden die ieder mens in zich heeft. Wederkerigheid en samen optrekken spelen hierbij een grote rol. Iedereen krijgt de ruimte en tijd zijn/haar eigen proces te doorlopen.

Onze medewerkers zijn er voor anderen en ontwikkelen daardoor ook zichzelf.

Het breed uitdragen van deze visie is essentieel en ligt aan alle activiteiten die de Stichting biedt ten grondslag. Dit zowel op persoonlijk als collectief niveau.

Het beleidsplan:

Hier kunt u het Beleidsplan en de meest actuele Begroting 2020 inzien.

Bestuur:

Het bestuur wordt door coöptatie samengesteld uit 4 vertegenwoordigers van de cliënten uit de regio Noord Oost Brabant en 2 vertegenwoordigers van de 2 GGZ-instellingen in deze regio.

Zie Bestuur.

Beloningsbeleid:

Stichting Door en Voor werkt voornamelijk met vrijwilligers, die daar een vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding voor ontvangen. Daarnaast zijn er momenteel een aantal parttime betaalde medewerkers.

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt alleen niet-bovenmatig vacatiegeld.

Jaarverslag

Het Jaarverslag 2019 en de meest recente Jaarrekening vind u onder de links.