Vergroot teksten Normale tekstgrootte Verklein teksten
Stichting Door en Voor
Sint Teunislaan 3
5231 BS 's-Hertogenbosch
tel: 073 6401752
 
info@doorenvoor.nl
www.doorenvoor.nl
 
KvK: 17130591
disclaimer


Vacature

Wij zoeken een coördinator

Ter versterking van haar coördinatieteam zoekt stichting Door en Voor kandidaten voor:

  • Projectcoördinator regio Den Bosch

Het betreft een betaalde functie, ca. 16 uur per week.

Stichting Door en Voor

Stichting Door en Voor is een organisatie van opgeleide ervaringsdeskundige medewerkers, de meesten vrijwilligers.
Veel van hen werken als zelfregiecoach in de regio Noord Oost Brabant en de regio Helmond: zij ondersteunen en coachen mensen bij hun herstel en zelfregie of geven trainingen aan groepen in herstel, zelfregie en ervaringsdeskundigheid. Daarnaast verzorgen zij voorlichting, scholing en advies voor o.a. gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties.
Hun activiteiten worden ondersteund door vrijwilligers op kantoor en door een coördinatieteam. Het team werkt op basis van collectief leiderschap met een gedeelde eindverantwoordelijkheid.

Projectcoördinator regio Den Bosch

Voor deze functie wordt opnieuw geworven wegens terugtreding van een eerder gekozen kandidaat.

Er is behoefte aan meer ondersteuning voor de regio Den Bosch. De projectcoördinator wordt actief als kartrekker/ontwikkelaar en hij/zij steunt, traint, coacht ervaringsdeskundigen in deze regio en bouwt met hen het werk van Door en Voor verder uit.

Functie-eisen

  • Bekend met en voorstander van de herstelvisie
  • Opleiding op HBO-niveau of op MBO-niveau met passende aanvullende opleidingen
  • Goed kunnen communiceren en in een team kunnen werken
  • Coachingsvaardigheden
  • Ervaringsdeskundigheid en inzicht in GGZ, Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang

Salaris

De functies zijn ingedeeld in schaal 8 conform de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Informatie

Voor informatie over Door en Voor kun je terecht op de website www.doorenvoor.nl.
Voor verdere informatie kun je een mail sturen naar Will Mossink, penningmeester, penningmeester@doorenvoor.nl of per telefoon 06 30 69 34 85.

Wil je op de functie solliciteren?

Schrijf dan vóór 25 april 2017 een mail met toelichting naar Will Mossink, penningmeester, penningmeester@doorenvoor.nl.

Huidige site wordt momenteel alleen op hoofdlijnen bijgehouden

Nieuwe website moet nog gebouwd worden

  • Wij verwachten de nieuwe site in de loop van 2017 in de lucht te kunnen hebben
  • De huidige site wordt tot die tijd op hoofdlijnen bijgehouden
  • Mocht u op deze site foutieve of achterhaalde informatie vinden, dan vinden wij het fijn als u dat meldt aan de tijdelijke beheerder, Ko van Zeeland
Belastingaangifte 2015

Gebleken is dat veel (ex)cliënten als ze hun belastingformulieren goed invullen, geld kunnen terug krijgen van de Nederlandse Staat.
Stichting Door en Voor biedt hulp bij het invullen van uw belastingformulieren.
De moeite waard!

Voor meer informatie: lees verder...

 
Publicatiedatum: Tue 03 Mar 2015  Link naar artikel »
Stichting Door en Voor: ook actief in de eerstelijnszorg!

 Dankzij steun van het programma Versterking Eerste Lijn van VGZ en CZ, zet Stichting Door en Voor zich met twee projecten in voor de (door)ontwikkeling van de Basis-GGZ. In het eerste project bevordert Door en Voor het cliënt- en herstelperspectief bij met name huisartsen, POH-GGZ en eerstelijns psychologen. In het andere project maakt Door en Voor de Crisiskaart® bekend bij alle zorgorganisaties in de eerste lijn.

Ook organisaties in de Basis-GGZ moeten anders (leren) denken en werken. Mensen met een hulpvraag moeten snel, laagdrempelig, kortdurend en dichtbij huis geholpen worden. Daarvoor is het nodig dat er vraaggestuurd gewerkt wordt, dat mensen gestimuleerd worden om zelf de regie te houden en te werken aan hun eigen herstel. Door en Voor heeft hier al ruim tien jaar ervaring mee. 
Lees meer...

 
Publicatiedatum: Wed 22 Oct 2014  Link naar artikel »

Begrippenwolk