Wat is stichting Door & Voor?

De Stichting Door en Voor bestaat sinds 14 december 2000 en is opgericht op initiatief van de Cliëntenraden van GGZ Oost Brabant en GGZ ‘s-Hertogenbosch (nu Reinier van Arkel Groep).

Stichting Door en Voor is een onafhankelijke stichting die vertrouwen heeft in de mogelijkheden die ieder mens in zich heeft. Wederkerigheid en samen optrekken spelen hierbij een grote rol. Iedereen krijgt de ruimte en tijd zijn/haar eigen proces te doorlopen.

Onze medewerkers zijn er voor anderen en ontwikkelen daardoor ook zichzelf.

Het breed uitdragen van deze visie is essentieel en ligt aan alle activiteiten die de Stichting biedt ten grondslag. Dit zowel op persoonlijk als collectief niveau.

Het aanbod van de Stichting is breed en omvat met name:

  • Steun, inloopmogelijkheden en contactmomenten voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek met mensen die op basis van ingrijpende, emotionele levensgebeurtenissen en hun persoonlijke reflectie daarop als klankbord en steunpilaar kunnen dienen.
  • Inhoudelijke en praktische begeleiding bij ieders proces.
  • Partner zijn bij het verkrijgen van inzicht in eigen proces en eigen ontwikkeling.
  • Het bieden van de mogelijkheid ervaring op te doen en verder te ontwikkelen in de praktijk.
  • Een eerste stap op de weg naar professionele  ervaringsdeskundigheid.
Groei 02

ANBI

Stichting Door en Voor is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een als ANBI aangemerkte organisatie hoeft geen erfbelasting (voorheen successierechten) of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen, die zij ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Indien een donateur een gift doet aan een ANBI, kan deze gift binnen de daarvoor geldende regels van de inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken worden.

Periodieke schenkingen (oftewel lijfrentebetaling) zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Meer informatie op anbi.nl.

Meer informatie over de
ANBI gegevens van de Stichting.

Bezoekadres én postadres

St. Teunislaan 3
5231BS ‘s-Hertogenbosch
073-6401752
info@doorenvoor.nl

Download hier een uitgebreide routebeschrijving.

Contact

Het kantoor van Stichting Door en Voor is gehuisvest in het gebouw van MEE.

Wij streven er naar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur aanwezig te zijn. Mocht er niemand op kantoor aanwezig zijn, dan kunt u een voicemailbericht inspreken. Er wordt dan zo snel mogelijk contact opgenomen.