Vergroot teksten Normale tekstgrootte Verklein teksten
Stichting Door en Voor
Sint Teunislaan 3
5231 BS 's-Hertogenbosch
tel: 073 6401752
 
info@doorenvoor.nl
www.doorenvoor.nl
 
KvK: 17130591
disclaimer


Nieuws over Café Brein

Uitnodiging eerstvolgende bijeenkomst(en)

 • Café Brein is een trefpunt voor mantelzorgers (partners, familieleden en vrienden) en getroffenen van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). In elke bijeenkomst staat een onderwerp centraal dat in een ontspannen sfeer wordt toegelicht.
 • Datum : donderdag 17 november 2016 Tijd : 20.00 – 21.30 uur, inloop vanaf 19.30 uur
 • Locatie : Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, ’s-Hertogenbosch
 • Onderwerp: NAH nagespeeld. Deze keer maken we de veranderingen, die kunnen optreden door NAH, aanschouwelijk door interactief toneel. Het duo Willem en Barbara speelt enkele scènes, waarin de gevolgen van NAH duidelijk gemaakt worden. Deze scènes bespreken we na, waarbij men ook eigen ervaringen naar voren kan brengen. U hoeft zich niet aan te melden voor deze bijeenkomst en er zijn geen kosten aan verbonden.
 • Voor meer informatie kunt u terecht bij: Jaap Croonen Stichting Door en Voor: jaap@doorenvoor.nl
 • NB: Er is Den Bosch ook een NAH-café, waar ontmoeting en activiteiten worden georganiseerd voor mensen met NAH.
 • Dit NAH-café komt eens in de twee weken op dinsdagavond bijeen in Lunchcafé In De Roos, Zuiderparkweg 282, aanvang 19.30 uur.
 • Toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.
 • Dit jaar zijn er nog bijeenkomsten op 15 november, 29 november en 13 december.


Huidige site wordt momenteel alleen op hoofdlijnen bijgehouden

Nieuwe website moet nog gebouwd worden

 • Wij verwachten de nieuwe site ergens in het najaar van 2016 in de lucht te kunnen hebben
 • De huidige site wordt tot die tijd op hoofdlijnen bijgehouden
 • Mocht u op deze site foutieve of achterhaalde informatie vinden, dan vinden wij het fijn als u dat meldt aan de tijdelijke beheerder, Ko van Zeeland
Belastingaangifte 2015

Gebleken is dat veel (ex)cliënten als ze hun belastingformulieren goed invullen, geld kunnen terug krijgen van de Nederlandse Staat.
Stichting Door en Voor biedt hulp bij het invullen van uw belastingformulieren.
De moeite waard!

Voor meer informatie: lees verder...

 
Publicatiedatum: Tue 03 Mar 2015  Link naar artikel »
Stichting Door en Voor: ook actief in de eerstelijnszorg!

 Dankzij steun van het programma Versterking Eerste Lijn van VGZ en CZ, zet Stichting Door en Voor zich met twee projecten in voor de (door)ontwikkeling van de Basis-GGZ. In het eerste project bevordert Door en Voor het cliënt- en herstelperspectief bij met name huisartsen, POH-GGZ en eerstelijns psychologen. In het andere project maakt Door en Voor de Crisiskaart® bekend bij alle zorgorganisaties in de eerste lijn.

 Ook organisaties in de Basis-GGZ moeten anders (leren) denken en werken. Mensen met een hulpvraag moeten snel, laagdrempelig, kortdurend en dichtbij huis geholpen worden. Daarvoor is het nodig dat er vraaggestuurd gewerkt wordt, dat mensen gestimuleerd worden om zelf de regie te houden en te werken aan hun eigen herstel. Door en Voor heeft hier al ruim tien jaar ervaring mee. 
Lees meer...

 
Publicatiedatum: Wed 22 Oct 2014  Link naar artikel »

Begrippenwolk