Welkom op onze site

Wat is Stichting Door & Voor ?

Wie zijn we

Stichting Door & Voor is een zelfstandige stichting die zich inzet ‘Door en Voor’ mensen.

We richten ons op alle inwoners in de werkregio.

We bieden kansen aan mensen die psychische en/of psychosociale of maatschappelijke problemen ervaren en opnieuw de eigen regie willen terugnemen.

 

Waarom Door & Voor

Vanuit de overtuiging dat in elk mens alle kennis en ervaring al aanwezig is, is het vrijwilligerswerk bij Door & Voor een middel om jezelf te ontwikkelen.

Cursussen, workshops en individuele coaching waarbij zelfregie, ontwikkeling en ontplooiing op de voorgrond staan, zijn hierbij ondersteunend. Het vrijwilligerswerk is daarin de werk/leerplaats.

Als vrijwilliger ontwikkel je jezelf en daarom kun je er voor anderen zijn.

Wederkerigheid en samen optrekken spelen hierbij een grote rol. Je krijgt de ruimte en tijd om je eigen ontwikkelingsproces te doorlopen.

Wat doen we zo al?

  • We organiseren en verzorgen cursussen gericht op herstel, zelfregie en het werken met eigen ervaring
  • We geven voorlichting over stigma, herstel, zelfregie en empowerment
  • We ondersteunen mensen die, na een ontwrichtende periode in hun leven, opnieuw de eigen regie willen terugnemen
  • We geven advies, behartigen belangen en signaleren zaken rondom herstelgericht werken en bottom-up beleidsvoering
  • We verstrekken en actualiseren Crisiskaarten en Hulpkaarten
  • We bevorderen de maatschappelijke discussie rondom acceptatie en participatie van bovenstaande doelgroepen

Waar

Door & Voor informeert, faciliteert initiatieven en behartigt belangen, in de regio’s Noordoost-Brabant, de Meierij, Peelgemeenten (Deurne en Someren) en Bommelerwaard.

Groei 02

ANBI

Stichting Door & Voor is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een als ANBI aangemerkte organisatie hoeft geen erfbelasting (voorheen successierechten) of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen, die zij ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Indien een donateur een gift doet aan een ANBI, kan deze gift binnen de daarvoor geldende regels van de inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken worden.

Periodieke schenkingen (oftewel lijfrentebetaling) zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Meer informatie op www.anbi.nl.

Meer informatie over de
ANBI gegevens van de Stichting.

Bezoekadres en tevens postadres

Stichting Door & Voor
p.a. Perron 3
Hoff van Hollantlaan 1
5243 SR Rosmalen
073-3030052
info@doorenvoor.nl

Route naar ons kantoor:

Klik hier voor routeplanner

Contact

Het kantoor van Stichting Door & Voor is gehuisvest in Perron 3.

Wij streven er naar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 14:00 uur aanwezig te zijn.

Telefonisch zijn wij dan te bereiken via telefoonnummer 073-3030052.

Laat bij afwezigheid een berichtje achter op de voicemail of stuur een mailbericht naar info@doorenvoor.nl. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met je opgenomen.