Vacatures bij Door & Voor

Bestuursleden

 

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Een zinvolle tijdsbesteding bij een maatschappelijke organisatie?

Bent u innovatief?

Dan is deze bestuursfunctie wat voor u!

 

Ter vernieuwing van het Dagelijks bestuur zoekt stichting Door en Voor kandidaten voor:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

 

Stichting Door en Voor

Door en Voor is een zelfstandige stichting die zich inzet voor mensen die te maken hebben (gehad) met een psychische kwetsbaarheid. We informeren, ondersteunen, faciliteren initiatieven en belangenbehartiging.
Onze visie op herstel is gericht op het weer in handen nemen van het eigen leven. Waarbij het gaat om het opnieuw vorm geven van het leven, het weer oppakken van betekenisvolle relaties en het stellen van doelen in het leven.

Bij Door en Voor krijgt iedereen de ruimte en tijd om door middel van (herstel) cursussen en het inzetten van de eigen ervaring binnen vrijwilligerswerk, een bijdrage te leveren aan zijn of haar eigen (herstel)proces.

Onze vrijwilligers zijn er voor anderen en ontwikkelen daardoor ook zichzelf. De vrijwilligers werken hiermee dus aan hun eigen herstelproces. Zij leren, inspireren en (onder)steunen elkaar.

 

Dagelijks bestuur

We zijn op zoek naar enthousiaste, innovatieve mensen die zich graag willen inzetten voor een maatschappelijke organisatie als de Stichting Door&Voor.

Ter vernieuwing van het Dagelijks bestuur hebben wij per 1 januari 2020 ruimte voor een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester.

Het Dagelijks Bestuur (DB) draagt, binnen een Algemeen Bestuur van 7 personen, de dagelijkse verantwoordelijkheid. Zij heeft een ondersteunende functie voor de organisatie door de verschillende teams te begeleiden en te ondersteunen wanneer nodig. Daarnaast houdt het DB zich bezig met de toekomst van de organisatie en hoe we die willen invullen.

Het tijdsbeslag varieert naar inzet en bedraagt wekelijks maximaal 1 á 2 dagdelen.

 

Wij vragen

Onze ideale kandidaat is iemand die de ambitie heeft om kansen te zien en op te pakken om de stichting gezamenlijk op een hoger plan te brengen.

Een positief kritische houding, strategisch denk- en werkniveau, snel en proactief handelen en affiniteit met werken op vrijwillige basis vinden wij belangrijk.

Goede contactuele en communicatieve vaardigheden om mensen te inspireren en te binden, goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en organisatorisch vermogen zijn een vereiste.

Bestuurlijke ervaring alsmede (kennis van) ervaringsdeskundigheid zijn een pré.

 

Wij bieden

Een leuke en uitdagende bestuursfunctie, waarbij u opereert in een dynamisch krachtenspel tussen subsidieverstrekkers, vrijwilligers en betaald personeel. Mede doordat de Stichting Door en Voor beschikt over beperkte middelen, kunt u uw vaardigheden als creativiteit, flexibiliteit en oplossingsgerichtheid ten volle benutten.

De functie is onbezoldigd. U ontvangt wel een onkostenvergoeding.

 

Meer weten en solliciteren?

Bel voor informatie naar mevrouw C. van Mil, 06-42233221 of mevrouw A. Gaaijmans, 06-51234060.

Uw reactie ontvangen wij graag per e-mail via vacatures@doorenvoor.nl

Wij vragen u aan te geven welke functie uw voorkeur heeft.

De sluitingsdatum voor deze vacature is 1 december.

De kennismakingsgesprekken vinden in de eerste helft december plaats.

 

Link naar de PDF met deze vacatures:

Bestuursleden gezocht 2019-nov