Bestuur en Raad van Toezicht

Bestuur

De bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor de organisatie berust bij de Raad van Bestuur. Deze bestaat uit één persoon: Dhr. René Backus

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het besturingsproces van Stichting Door & Voor, met aandacht voor doelen en resultaten. De Raad heeft aandacht voor risico’s en voelt zich verantwoordelijk voor een goed toezicht dat past bij Stichting Door & Voor.
Daarbij heeft zij oog voor ontwikkelingen in de maatschappij, de zorg en in het brede sociale domein. De Raad van Toezicht staat de Directeur/Bestuurder met advies terzijde.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Dhr. John Hoeberichts, voorzitter

Mevr. Natasja Hassankhan

Dhr. Frans van de Vranden