Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Door en Voor:

Voorzitter: De heer M. van Merwerode

Penningmeester: De heer G. Schönfeld

Secretaris: Mevrouw I. Tros

Leden:

* De heer P. van Vliet

* Mevrouw A. Gaijmans

* Mevrouw A.M. Eeftink

Voor contactmogelijkheden zie de Contactpagina

De bestuursleden van de Stichting Door en Voor ontvangen voor hun verrichte werkzaamheden een kleine vergoeding.