Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Door & Voor:

Voorzitter de heer Matthie van Merwerode

Penningmeester de heer Gerard Schönfeld

Secretaris de heer Hans Remerie

Leden de heer Petya van Vliet en mevrouw Anne-Marie Schram

Voor contactmogelijkheden zie de Contactpagina