Herstellen Doe Je Zelf

Herstellen is een proces, geen eindpunt of doel

Scholing 01

De cursus is gebaseerd op de Herstelvisie. In de Herstelvisie wordt herstel gezien als een proces, waarbij nieuwe zin en betekenis in het leven ontstaan na psychische problemen. De Herstelvisie is gericht op het weer in handen nemen van je eigen leven ook al heb je de symptomen van je ziekte niet volledig in de hand.

Binnen de Herstelvisie gaat het dus niet om ‘volledige genezing’ maar om het opnieuw ontwikkelen van vaardigheden, het weer oppakken van betekenisvolle relaties en het stellen van doelen in je leven.

In de Herstelvisie is herstellen dus een proces, geen doel. Een proces dat zich richt op kijken naar en eventueel aanpassen van je houding, je gedrag, je gevoelens, je belevingen en je overtuigingen. Het is een persoonlijk proces dat grillig en onvoorspelbaar verloopt.

De basis van de Herstelvisie is het uitgangspunt dat mensen op de eerste plaats staan. Niet hun psychische klachten. Dit betekent dat elk mens de regie heeft over zijn of haar eigen leven. Mensen worden weliswaar beïnvloed door hun relaties met anderen, maar op basis van hun eigen doelen, dromen, interesses maken ze hun eigen keuzes.

Het eigen verhaal van de cursist is in deze cursus erg belangrijk. Deelnemers kunnen hierin veel voor elkaar betekenen. Door je eigen verhaal te vertellen over de manier waarop jij je eigen doelen probeert te bereiken en dat met anderen te delen, ontstaan ideeën en wederzijdse steun. De cursus is een vorm van empowerment, een manier van werken en denken om de regie over je toekomst beter in handen te krijgen.

De bijeenkomsten gaan over: herstel, keuzes die je maakt en overweegt, wat je zelf doet of zou willen doen, welke steun je kunt krijgen, welke invloed je hebt. Voor de bijeenkomsten wordt het werkboek ”Herstellen Doe Je Zelf” gebruikt. In eenvoudige maar duidelijke taal komen de verschillende onderwerpen aan de orde.

De cursus Herstellen Doe Je Zelf omvat 12 bijeenkomsten. Bent u woonachtig binnen ons werkgebied dan is deze cursus gratis, woont u buiten ons werkgebied zijn de kosten 450,00 euro.

De data voor de bijeenkomsten worden in onderling overleg op de eerste cursusdag gepland maar zijn in principe 12 op een volgende weken.

De planning van de cursussen vind je hieronder.

Voor meer informatie kun je telefonisch contact op nemen via 073-3030052 of een mailtje sturen naar info@doorenvoor.nl.

Je kunt je aanmelden via de rode knop onder het cursusoverzicht.