Crisiskaart helpt je bij een crisis

In Noord Oost Brabant kan Stichting Door & Voor je helpen bij het opstellen van een Crisiskaart®.

WAT IS EEN CRISISKAART?

Een Crisiskaart is een persoonlijk document. Op de Crisiskaart geef je aan welke crisisopvang je nodig hebt. De bedoeling is dat je de kaart daarvoor altijd bij je hebt. De Crisiskaart is daarom een opvouwbaar kaartje met het formaat van een bankpas.

VOOR WIE IS EEN CRISISKAART BEDOELD?

Vaak zijn mensen in een crisis niet (goed) in staat om aan te geven wat er aan de hand is en hun eigen wensen te verwoorden. Door een Crisiskaart krijgen ook anderen een duidelijke plek in de aanpak van een crisissituatie. Als een politieagent of een andere hulpverlener jou in een crisissituatie aantreft, kan je het kaartje tonen en weet de ander wat er moet gebeuren.

WAT STAAT ER OP DE CRISISKAART?

Hoeveel en welke gegevens er op de kaart komen te staan en wie over welke informatie kan beschikken beslis je zelf. Het kan gaan om persoonlijke gegevens, gegevens van vertrouwenspersonen en hulpverleners, je medicijngebruik enzovoort. Maar het kan ook gaan om de opvang van huisdieren, het verzorgen van je planten of het afhandelen van je post.

CRISISPLAN

Jouw Crisiskaart verwijst naar je eigen Crisisplan. Voordat de Crisiskaart gemaakt kan worden stel je met een Crisiskaart consulent een Crisisplan op. Dit Crisisplan bevat een uitgebreide beschrijving van de kenmerken van jouw crisis en hoe je tijdens een crisis wel of juist niet benaderd wilt worden.

In een aantal gesprekken inventariseer je wat voor jou belangrijk is als je in crisis raakt en wat men dan wel of niet moet doen. Ook wordt genoteerd waar jij wel of juist niet opgenomen wilt worden. En wat er met de kinderen of huisdieren moet gebeuren; hoe de financiën geregeld moeten worden; wat te doen met je medicijnen; welke personen moeten ingelicht moeten worden.

Vervolgens worden afspraken gemaakt met personen en instellingen die van belang zijn. Deze afspraken worden bekrachtigd met een handtekening van alle betrokkenen.

EIGEN REGIE

Het maken van Crisisplan en een Crisiskaart heeft veel meerwaarde. Het maken ervan stimuleert jou en betrokkenen om na te denken over wat te doen in een crisissituatie. Dit heeft een emanciperend en preventief effect. Uiteindelijk zorgt het ervoor, dat je daardoor meer regie hebt over crisissituaties. Dat geeft veel rust en kan ook wel opname voorkomen.

HOE KOM JE AAN EEN CRISISKAART?

Het Crisisplan en de Crisiskaart worden opgesteld door jouzelf. Je beslist zelf of je een Crisiskaart wilt of niet. Het kost je in elk geval niets. Voor het maken van een Crisiskaart kun je terecht bij de Crisiskaart consulenten van Stichting Door & Voor. Een Crisiskaart consulent van Door & Voor is hier speciaal voor opgeleid.

HEB JE BELANGSTELLING?

Je kunt bij Door & Voor zelf een aanvraag aan het team Crisiskaart consulenten doen. Dit kan via telefoon: 073-3030052, of via email: crisiskaart@doorenvoor.nl.

Ervaringen met de Crisiskaart

Olga is gebruiker Crisiskaart: ‘De Crisiskaart is belangrijker dan mijn paspoort’

Ik ben Olga en ik ben de leeftijd van 50 jaar gepasseerd. Naast mijn psychische kwetsbaarheid heb ik ook veel fysieke problematiek. Deze beide ongemakken worden door elkaar versterkt. Bij de organisatie, waar ik vrijwilligerswerk doe, was er een voorlichting over de Crisiskaart. Door deze voorlichting werd ik zeer enthousiast over het maken van een Crisiskaart. Omdat ik diezelfde maand nog zou gaan vliegen naar familie in Turkije, leek mij dit een goede manier om mijn angst voor mogelijke problemen zo minimaal mogelijk te maken. Binnen een paar dagen kon ik een afspraak maken met een Crisiskaartconsulent. Tijdens het eerste gesprek kon zij mij beloven op korte termijn een Crisiskaart voor mij te maken. Hierdoor kreeg ik veel vertrouwen in een goede afloop. Ik maakte mij al maanden druk en zag erg op tegen de reis. Binnen een week had de Crisiskaartconsulent mijn crisisplan en concept Crisiskaart gemaakt. Een collega heeft daarna de kaart in het Engels vertaald en ik kon daarom de volgende dag vliegen.

Op de heenreis in het vliegtuig heb ik de kaart al moeten gebruiken omdat ik onwel werd. De passagier naast mij heb ik mijn kaart gegeven en deze heeft de passagier aan de stewardess gegeven. Zij heeft precies gedaan wat er op mijn kaart stond. Het bleek dat mijn suiker veel te laag was. Doordat dit snel duidelijk werd en er adequaat gehandeld werd, is erger voorkomen. Hierdoor ben ik veilig op mijn eindbestemming gekomen. Ik heb de kaart nog een aantal keer moeten gebruiken. Zelfs een arts in Turkije vond de Crisiskaart een goed instrument. Door het hebben van een Crisiskaart was het voor mij veilig genoeg om ook weer terug te vliegen. Het hebben van een kaart heeft op meerdere vlakken mijn leven veranderd. Binnen een jaar durfde ik meer de straat op en was ik niet meer zo angstig. Ik was zelfs minder afhankelijk van mijn rollator. Door deze goede ervaringen is mijn leven kwalitatief zeer verbeterd en ik raad iedereen, die ik spreek, een Crisiskaart aan.

Ten tijde van mijn reis was mijn Crisiskaart belangrijker dan mijn paspoort!

Tabitha is Crisiskaartconsulent: ‘Mooi werk met héél veel voldoening’

“Mooi werk dat héél veel voldoening geeft”, aldus Tabitha. “Je ziet dat mensen inzicht krijgen in hun eigen situatie. Dat zorgt weer voor meer zelfvertrouwen. Het proces om tot een Crisiskaart te komen, is minstens even belangrijk als het daadwerkelijke dragen van de kaart.”

Al vier jaar is Tabitha werkzaam als Crisiskaart consulent, en al tientallen personen  maakten met haar ondersteuning hun eigen plan en Crisiskaart.

In een voorgesprek bespreekt elke toekomstige kaarthouder de opties met Tabitha. “De mensen komen langs op ons kantoor,  of ik kom bij ze thuis. Tijdens het voorgesprek maak ik een inschatting van de situatie en of een Crisiskaart inderdaad uitkomst biedt.”

Dat eerste gesprek is altijd aftasten. Veel mensen vinden het bijvoorbeeld niet prettig om over een “crisis” te spreken, en dat is begrijpelijk. Tabitha: “Daarom zijn de gesprekken soms best moeilijk voor de betrokkenen. Uiteindelijk werken we samen een gespreksformulier af dat meer inzicht geeft. En dan komen mensen soms inderdaad tot verrassende inzichten. Zo herkennen ze plots de signalen die duiden op een naderende crisis, en beseffen ze wat ze zelf kunnen doen om de spanning en verwarring te verminderen.”

De rol van Tabitha is vooral ondersteunend, maar toch weet zij als geen ander wat mensen soms doormaken. Elke Crisiskaartconsulent is bij voorkeur ervaringsdeskundige. “Ik heb inderdaad ook met de GGz-mallemolen te maken gehad. Dat begon met paniekaanvallen. Ik merkte dat mensen dan niet wisten hoe zij met mij om moesten gaan, en dat maakte de paniek alleen maar groter.”

Soms toont de Crisiskaart haar waarde als het echt nodig is. Tabitha: “Er was een meneer die in verwarring de straat op ging. De politie wilde hem al meenemen, totdat de Crisiskaart liet zien dat deze meneer in een pension woonde. Daar is hij toen naartoe gebracht, waarna de verwarring afnam.”