Voorlichting bij Stichting Door & Voor

De Stichting Door en Voor kent twee voorlichtingsvormen:

  • Voorlichting via de Databank Ervaringsdeskundigen.
  • Voorlichting vanuit de eigen medewerkers.

De voorlichting over een breed scala aan onderwerpen wordt bij Stichting Door en Voor o.a. geregeld via de Databank Ervaringsdeskundigen.

Via deze Databank kan voorlichting gevraagd worden over alle onderwerpen waarmee de Stichting zich bezighoudt.

  • Gastlessen op scholen en bij andere projecten (basis, voortgezet, MBO en HBO)
  • Scriptie-informatie aan leerlingen.
  • Medewerking aan studie (WO)
  • Voorlichting bij verwante organisaties: Welzijnswerk, MEE, AMW, enz.
  • Voorlichting over Herstel en Ervaringsdeskundigheid bij GGZ.

Daarnaast geven de medewerkers van Door en Voor voorlichting over hun eigen projecten.

Scholing 02

Voorlichting vanuit de eigen medewerkers

  • Voorlichting over ons werk als RCO (Regionale Cliënt Organisatie) zoals de cursussen, de Crisiskaart©GGZ, cliëntondersteuning, belastingadvies e.d. bij cliëntgroepen, instellingen en anderen.
  • Voorlichting naar samenwerkingspartners: Welzijn, MEE, GGZ-en enz. over Door en Voor, de projecten, de doelen en de visie.
  • Aanwezig zijn op Zorgmarkten en 50+ beurzen in de regio.

In dit geval zijn het medewerkers van Door en Voor, dus hebben wij daar een vergoedingssysteem voor. Een enkele keer worden medewerkers van Door en Voor ingehuurd door derden op basis van freelance-afspraken.

De kwaliteit wordt bewaakt door de keuze van de juiste ervaringsdeskundige, eventueel (vaak) een maatje, voorbereiden, terugrapportage en dergelijke. Bijna alle medewerkers van Door en Voor hebben de cursus Werken Met Eigen Ervaring gevolgd of een vergelijkbare cursus. En er is altijd ruimte voor coaching en steun.

Door en Voor bepaalt, op basis van de afnemer en de subsidies, of en hoeveel dit de afnemer gaat kosten.

Klik hieronder voor meer informatie over
Stichting Door & Voor