Voorlichting bij Stichting Door & Voor

Voorlichtingen worden verzorgd door medewerkers en vrijwilligers van Door & Voor. Zij spreken vanuit persoonlijke ervaring en hebben de cursus
Werken Met Eigen Ervaring (WMEE) gevolgd of een vergelijkbare cursus.

Voorbeelden van voorlichting:

  • Voorlichting over de verschillende herstelcursussen, de Crisiskaart en Hulpkaart en ontwikkelmogelijkheden voor vrijwilligers bij Door & Voor
  • Voorlichting voor Welzijnsdiensten, POH’s, Sociale (Wijk)Teams, Adviesraden Sociaal Domein, Beleidsambtenaren, etc.
  • Gastlessen binnen verschillende scholen en opleidingen. Veelal zijn de lessen bedoeld als verdieping of voorlichting over zelfregie, herstel, stigma en positieve gezondheid
  • Op verzoek stellen wij samen met de aanvrager een voorlichting of workshop op maat samen.
Scholing 02

Klik hieronder voor meer informatie over
Stichting Door & Voor