Vergroot teksten Normale tekstgrootte Verklein teksten
Stichting Door en Voor
Sint Teunislaan 3
5231 BS 's-Hertogenbosch
tel: 073 6401752
 
info@doorenvoor.nl
www.doorenvoor.nl
 
KvK: 17130591
disclaimer

Stichting Door en Voor ondersteunt cliënten bij het opstellen van hun Crisiskaart® GGZ in de regio Noord Oost Brabant.

Wat is een Crisiskaart® ?

   De crisiskaart is een opvouwbaar kaartje van bankpasformaat waarop staat hoe een psychische crisis er bij jou uitziet en wat er dan moet gebeuren.Als je zelf niet  (meer) in staat bent om aan te geven wat er aan de hand is, kunnen hulpverleners en anderen jouw wensen lezen. 
De crisiskaart verwijst naar je eigen crisis(preventie-actie)plan.

Voor wie is de Crisiskaart® bedoeld ?

De crisiskaart is bedoeld voor mensen die, als ze in psychische crisis zijn, te zeer van streek zijn om duidelijke informatie te geven en goede opvang te regelen. Door een crisiskaart te maken krijgen ook anderen een duidelijke plek in de aanpak van een crisissituatie. 
De kaart is daardoor niet alleen waardevol voor mensen die te maken hebben (gehad) met psychische crisis, maar zeker ook voor de omgeving.
Familie, vrienden en hulpverleners hoeven dan niet te gissen naar de beste aanpak.

Hoe kom je aan een Crisiskaart® ?

Je beslist zelf of je een crisiskaart wilt of niet. Als je cliënt bent bij de GGZ of Novadic-Kentron, kun je samen met je behandelaar of begeleider een crisiskaart opstellen.
Ben je geen cliënt van genoemde instellingen, of kom je er met je hulpverlener niet uit, dan kun je terecht bij de consulent crisiskaart van Stichting Door en Voor. 
In een aantal gesprekken inventariseer je wat voor jou belangrijk is als je in crisis raakt en wat men dan wel of niet moet doen.
Vervolgens worden afspraken gemaakt met personen en instellingen die van belang zijn. Deze afspraken worden bekrachtigd met een handtekening van alle betrokkenen. 
De crisiskaart is een instrument om meer regie in je eigen leven te hebben.

Wat staat er op de Crisiskaart®

Hoeveel en welke gegevens er op de kaart komen te staan en wie over welke informatie kan beschikken beslis je zelf. Het kan gaan om persoonlijke gegevens, gegevens van vertrouwenspersonen en hulpverleners, je medicijngebruik enzovoort. In het bijbehorende crisis(preventie-actie)plan kunnen de afspraken opgenomen worden die je gemaakt hebt met bijvoorbeeld hulpverleners of vertrouwenspersonen. 
Je kunt hierbij denken aan een extra gesprek of medicatie als je merkt dat het minder goed gaat. 
Maar het kan ook gaan om de opvang van huisdieren, het verzorgen van je planten of het afhandelen van je post als je opgenomen bent.

Om U een idee te geven hoe een crisiskaart er uit ziet, kunt U hier een voorbeeld downloaden. 

Crisiskaart®-consulenten 

Crisiskaart®-consulenten en voorlichters van Stichting Door en Voor zijn in de regio actief met voorlichting en ondersteuning van cliënten en ex-cliënten uit de GGZ, Verslavingszorg en de Maatschappelijke Opvang. 

Voor informatie uit andere regio's: 
Landelijke Website Crisiskaart GGZ 


Dit project wordt gesteund door: