Vergroot teksten Normale tekstgrootte Verklein teksten
Stichting Door en Voor
Sint Teunislaan 3
5231 BS 's-Hertogenbosch
tel: 073 6401752
 
info@doorenvoor.nl
www.doorenvoor.nl
 
KvK: 17130591
disclaimer
Belastingaangifte 2014

Gebleken is dat veel (ex)cliënten als ze hun belastingformulieren goed invullen,geld kunnen terug krijgen van de Nederlandse Staat.
Stichting Door en Voor biedt hulp bij het invullen van uw belastingformulieren.
De moeite waard!

Download hier de brochure Belastingaangifte 2014 voor meer informatie of lees verder...

 
Publicatiedatum: Tue 03 Mar 2015  Link naar artikel »
Problemen bij belastingaangifte

Een van de activiteiten van Stichting Door en Voor betreft ondersteuning bij het invullen van de belastingaangifte. Dit is een dienst waar – in de eerste maanden van het jaar - honderden kwetsbare burgers in Noordoost-Brabant gebruik van maken. 

Het verzorgen van deze aangiftes verliep tot nu toe probleemloos. Mensen konden dit makkelijk uitbesteden aan een deskundige met behulp van een elektronische handtekening. 
Recentelijk heeft de belastingdienst de mogelijkheid om aangifte met een elektronische handtekening te doen, geschrapt. Lees verder voor de gehele brief...

Daarom wenden wij ons, namens deze grote groep kwetsbare burgers, tot de politiek.
Graag zien wij dat de belastingdienst ons op korte termijn weer toegang geeft tot het programma voor aangifte met een elektronische handtekening, zodat wij voor onze klanten deze dienst weer kunnen verzorgen. Er is haast bij, want ons rest nog 3 maanden voor de aangiftes.
Recentelijk heeft Door en Voor bij verschillende fracties in de Tweede Kamer haar zorg over deze beslissing neergelegd.

 
Publicatiedatum: Thu 29 Jan 2015  Link naar artikel »
Stichting Door en Voor: ook actief in de eerstelijnszorg!

 Dankzij steun van het programma Versterking Eerste Lijn van VGZ en CZ, zet Stichting Door en Voor zich met twee projecten in voor de (door)ontwikkeling van de Basis-GGZ. In het eerste project bevordert Door en Voor het cliënt- en herstelperspectief bij met name huisartsen, POH-GGZ en eerstelijns psychologen. In het andere project maakt Door en Voor de Crisiskaart® bekend bij alle zorgorganisaties in de eerste lijn.

 Ook organisaties in de Basis-GGZ moeten anders (leren) denken en werken. Mensen met een hulpvraag moeten snel, laagdrempelig, kortdurend en dichtbij huis geholpen worden. Daarvoor is het nodig dat er vraaggestuurd gewerkt wordt, dat mensen gestimuleerd worden om zelf de regie te houden en te werken aan hun eigen herstel. Door en Voor heeft hier al ruim tien jaar ervaring mee. 
Lees meer...

 
Publicatiedatum: Wed 22 Oct 2014  Link naar artikel »
Ervarings Deskundigheid in het maatschappelijk domein

Door en Voor heeft meegewerkt aan het document ‘Ervaringsdeskundigheid in het maatschappelijk domein”.Samen met een aantal andere regionale cliëntenorganisaties hebben wij hieraan gewerkt, om de huidige stand van zaken in kaart te brengen.Immers, niet alleen binnen GGZ-organisaties worden ervaringsdeskundigen ingezet, maar ook steeds vaker daarbuiten.

Het stuk benoemt ook wensen voor de toekomst, om het onderwerp nog beter op de kaart te zetten.

Je kunt het document lezen of downloaden via Downloads.

 
Publicatiedatum: Sat 27 Sep 2014  Link naar artikel »
Cursus ‘’Herstellen Doe Je Zelf’’

De cursus ‘’Herstellen Doe Je Zelf’’  bestaat uit twaalf bijeenkomsten, en wordt gegeven door twee ervaringsdeskundige trainers en wordt gegeven op vele plaatsen in onze regio: 's-Hertogenbosch, Helmond, Uden, Boxmeer, Oss.
Heb je belangstelling?
Je kunt je inschrijven via de volgende link: http://www.formdesk.com/stichtingdoorenvoor/form4 

De cursus is onder voorbehoud op vrijdagmiddag.

Voor meer informatie kun je bellen met Stichting Door en Voor: 073 6401752
maandag t/m vrijdag van 9 tot 11.30.Op maandag en  woensdag eveneens van 13.30 tot 16.30.
Vrijdag van 13.30 tot 15.30.
Of mail naar info@doorenvoor.nl

 
Publicatiedatum: Fri 22 Aug 2014  Link naar artikel »
Jaarverslag Stichting Door en Voor 2013

Met trots presenteren wij het Jaarverslag 2013 van de Stichting Door en Voor. Een jaarverslag in een nieuwe kleurige opmaak.
Lees over de nieuwe activiteiten van een groeiende organisatie. Stichting Door en Voor werkt aan fris en vernieuwend uiterlijk waarvan dit jaarverslag een eerste uiting is.

U kunt het Jaarverslag hier downloaden of via Downloads.

 
Publicatiedatum: Sat 07 Jun 2014  Link naar artikel »
In de GGz verandert er momenteel veel

In het werkatelier hebben we een concrete schets van de inrichting van de Basis GGz in 2018 gemaakt. Dat hebben we gedaan door het volledige proces, van het eerste contact tot en met de uitvoering van de gemaakte afspraken en de verantwoording daarvan, te doorlopen.
Ook de organisatorische vormgeving en financiering zijn aan de orde gekomen.
We onderzochten wat de overlap in ieders ideeën en ambities is. Om uiteindelijk met elkaar de 'common ground' vast te stellen over de inrichting van de Basis GGz in de Meierij en Bommelerwaard in 2018.
Over de thema's waar nog verschillen van inzicht bestaan, hebben we procesafspraken gemaakt hoe we alsnog tot een gedragen oplossing komen.

 
Publicatiedatum: Tue 27 May 2014  Link naar artikel »
Brabant-breed Tegen Stigma

https://www.doorenvoor.nl/media/filebrowser_uploads/logos/10287030_633599550066072_4625996363512475594_o.jpgDoor en Voor start, samen met Stichting Info-Meer (Breda) en een aantal zeer gemotiveerde ervaringsdeskundigen, het project ‘Brabant-breed Tegen Stigma’.
Om stigmatisering en vooroordelen in Brabant  tegen te gaan, gaan we o.m. een krant uitbrengen, een bewustwordingscampagne starten en een aantal bijeenkomsten organiseren. Daarnaast vinden er nog andere activiteiten plaats, waarvoor je je kunt inzetten.
Wil je meedoen, laat het dan weten!! 

Inzet is mogelijk in projectgroepen, die zich inzetten op een specifiek gebied, o.m.: filmen, schrijven/interviewen, sketches, voorlichting, enquêteren/onderzoeken, PR/publiciteit en kunst. Kijk hier voor de verschillende projectgroepen. 

Mail voor vragen of informatie naar eleonoor@doorenvoor.nl

 
Publicatiedatum: Mon 12 May 2014  Link naar artikel »
Wellness Recovery Action Plan

Stichting Door en Voor start binnenkort bij wijze van proef met de WRAP: het Wellness Recovery Action Plan. De WRAP is een persoonlijk plan, waarmee je werkt aan je eigen herstel.

De WRAP geeft je grip op je leven, handvatten om je beter te voelen en helpt je meer steun te vinden bij andere mensen. Meer informatie vind je in deze folder

 
Publicatiedatum: Wed 30 Apr 2014  Link naar artikel »
Zelfregie: het beste medicijn voor ggz-cliënten

De eigen kracht, sociale contacten en voldoende inkomen zijn volgens ggz-cliënten de belangrijkste voorwaarden om baas te zijn in eigen leven. Een goede relatie met de hulpverlener is voor velen daarbij een absolute noodzaak.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de Meldactie die het Landelijk Platform GGz in het kader van de Week van de Psychiatrie 2014 'Baas in eigen leven' heeft georganiseerd
Kijk voor de uitkomsten van de meldactie op www.weekvandepsychiatrie.nl.

 
Publicatiedatum: Tue 15 Apr 2014  Link naar artikel »
„Spreek cliënt ggz aan op zijn talenten”

Eleonoor Willemsen maakt sinds drie jaar deel uit van de werkgroep Week van de Psychiatrie
Behalve bij de Week van de Psychiatrie is ze betrokken bij diverse initiatieven vanuit de cliëntenbeweging.
Zo is ze coördinator bij Stichting Door en Voor, die (ex-)cliënten in Brabant ondersteunt bij hun herstel.

Lees hier het interview wat Eleonoor had met het Reformatorisch Dagblad.
 

 
Publicatiedatum: Mon 24 Mar 2014  Link naar artikel »
Hoe tevreden bent u over de website doorenvoor.nl ?

Onze website doorenvoor.nl is ons online visitekaartje.We proberen zoveel mogelijk onze website te optimaliseren en we zijn dan ook benieuwd hoe tevreden U bent over onze website.
Kijk hier voor de enquête:de antwoorden worden geheel anoniem verwerkt.

 
Publicatiedatum: Sat 22 Feb 2014  Link naar artikel »
Kwartiermaken in Helmond

Stichting Door en Voor en Indigo Brabant zijn gestart met Kwartiermaken Helmond. Vanuit dit project wordt extra ondersteuning geboden aan mensen met psychische, psychosociale en maatschappelijke problemen en hun familie, die meer willen participeren in de samenleving. Hulp- en dienstverlenende organisaties kunnen ondersteuning krijgen bij het inzetten van een herstelgerichte werkwijze en kennisvermeerdering van psychische problematiek. Het project wordt gefinancierd door de gemeente.

Ervaringsdeskundige medewerkers van Stichting Door en Voor en preventiewerkers van Indigo Brabant bieden in Kwartiermaken Helmond tijdelijke ondersteuning aan inwoners van Helmond. Zij helpen bij het zoeken naar passende zorg en het verhelderen van vragen.

Lees verder voor meer info over Kwartiermaken in Helmond

 
Publicatiedatum: Wed 08 Jan 2014  Link naar artikel »
anorexiajongens.nl

Van het totaal aantal patiënten met anorexia nervosa is 10 procent een jongen. Anorexia nervosa is een eetstoornis waaraan je kunt overlijden.
Op de site anorexiajongens.nl wordt aandacht besteed aan jongens met anorexia, een vaak vergeten groep.

 
Publicatiedatum: Thu 26 Dec 2013  Link naar artikel »
Iets Drinken

Iets Drinken is een landelijke netwerkborrel voor normaal tot hoogbegaafde volwassenen met een vorm van autisme (bv. Asperger syndroom, hoogfunctionerend autisme (HFA) of PDD-NOS.)en heeft als doel nieuwe mensen ontmoeten met autisme en Iets Drinken.
Iets Drinken
wordt georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers met een vorm van autisme.

Wil je meer lezen over Iets Drinken? ietsdrinken.nl/home

 
Publicatiedatum: Mon 09 Dec 2013  Link naar artikel »
Crisiskaart ®

Ooit een psychische crisis meegemaakt of ben je bang er een mee te maken?                              
Met de Crisiskaart®  maak je afspraken op het moment dat je heel helder weet wat er met je moet gebeuren op het moment dat je in een psychische crisis raakt.

Je bespreekt zelf van te voren de mogelijkheden en geeft aan wat voor jou belangrijk is en op deze manier houd jezelf de regie zoveel mogelijk in eigen handen. Deze afspraken worden vastgelegd in een Crisiskaart® ,wat je altijd bij je kunt dragen.

Lees hier een ervaring uit de praktijk over de voordelen van de Crisiskaart®

 
Publicatiedatum: Thu 05 Dec 2013  Link naar artikel »
Filmpje Crisiskaart ®

Hoe wordt een Crisiskaart® ingevuld en wat hebben de gebruikers eraan?

 
Publicatiedatum: Thu 05 Dec 2013  Link naar artikel »
Te Gek !?
Te Gek!? in een oogopslag

Eigenlijk is het te gek om los te lopen: over ernstige psychische problemen wordt amper gepraat, terwijl één op vier personen in België er mee te maken krijgt. Het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael uit Diest tracht al jaren het stilzwijgen te doorbreken door het organiseren van infosessies, tentoonstellingen en muzikale optredens, strevend naar een positieve en correcte beeldvorming ten aanzien van personen met problemen op het vlak van geestelijke gezondheid.
Lees hoe Te Gek!? geestelijke gezondheidsproblemen in de media en bij het grote publiek bespreekbaar probeert te maken:
http://www.sad.be/tegek/

 
Publicatiedatum: Thu 05 Dec 2013  Link naar artikel »
Brabantse Alliantie Cliëntinitiatieven
Psychische aandoeningen en/of verslavingen zijn zeer ingrijpend en kunnen verstrekkende gevolgen hebben: vervreemding van jezelf, van naastbetrokkenen en het leven dat je leidde.      Het kan leiden tot stigma en uitsluiting en afstand tot de samenleving.Het kan er toe leiden dat mensen door anderen en zichzelf gereduceerd worden tot patiënt met weinig hoop op een volwaardig bestaan. “U zult voor de rest van uw verdere leven ziek zijn en nooit meer volwaardig kunnen werken”, is de weinig hoopvolle boodschap voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen.

Vanuit de cliëntenbeweging brengt men een ander en hoopvol perspectief naar voren. Mensen zijn niet alleen patiënt, cliënt, zorgvrager en kwetsbaar. Zij willen een (echte) baan, een (echte) woning, vrienden, een partner. Zij willen en kunnen meedoen en een betekenisvolle rol vervullen.
Lees meer
...

 
Publicatiedatum: Sat 16 Nov 2013  Link naar artikel »
Kwartiermaken in Oss

Mensen die hebben leren omgaan met hun psychische problemen, kunnen anderen met psychische problemen beter dan professionals ondersteunen om deel te nemen aan het sociale leven in hun wijk. 

Dat is in het kort waarom de gemeente Oss ervaringsdeskundigen van Stichting Door en Voor het project Kwartiermaken in Oss laat uitvoeren. Lees meer ...

Kwartiermaken in Oss is ook op Facebook!

 
Publicatiedatum: Wed 06 Nov 2013  Link naar artikel »
Nieuwsberichten 1 - 20 van in totaal 33 berichten.