Vergroot teksten Normale tekstgrootte Verklein teksten
Stichting Door en Voor
Sint Teunislaan 3
5231 BS 's-Hertogenbosch
tel: 073 6401752
 
info@doorenvoor.nl
www.doorenvoor.nl
 
KvK: 17130591
disclaimer

Stichting Door en Voor: ook actief in de eerstelijnszorg!

Dankzij steun van het programma Versterking Eerste Lijn van VGZ en CZ, zet Stichting Door en Voor zich met twee projecten in voor de (door)ontwikkeling van de Basis-GGZ. In het eerste project bevordert Door en Voor het cliënt- en herstelperspectief bij met name huisartsen, POH-GGZ en eerstelijns psychologen. In het andere project maakt Door en Voor de Crisiskaart® bekend bij alle zorgorganisaties in de eerste lijn.

Ook organisaties in de Basis-GGZ moeten anders (leren) denken en werken. Mensen met een hulpvraag moeten snel, laagdrempelig, kortdurend en dichtbij huis geholpen worden. Daarvoor is het nodig dat er vraaggestuurd gewerkt wordt, dat mensen gestimuleerd worden om zelf de regie te houden en te werken aan hun eigen herstel. Door en Voor heeft hier al ruim tien jaar ervaring mee. In verschillende overlegorganen en bij meerdere organisaties zet Door en Voor deze expertise vanuit ervaringsdeskundigheid in. Daarnaast wordt er gewerkt aan een goede aansluiting op cliëntondersteuning door ervaringsdeskundigen.

Het inzetten en stimuleren van de eigen regie komt o.m. tot uitdrukking in voorlichtingen over de Crisiskaart® aan enkele multidisciplinaire teams van gezondheidscentra in ’s-Hertogenbosch. Ook bij praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) zijn voorlichtingen verzorgd. Deze activiteiten worden de komende maanden voortgezet. Cliënten van hulpverleners in de eerste lijn kunnen voor een Crisiskaart® bij Stichting Door en Voor terecht. Huisartsen, POH-GGZ en eerstelijns-psychologen kunnen bij Stichting Door en Voor informatie en advies inwinnen.


Meer informatie kun je lezen op de site: versterkingeerstelijn.nl