Vergroot teksten Normale tekstgrootte Verklein teksten
Stichting Door en Voor
Sint Teunislaan 3
5231 BS 's-Hertogenbosch
tel: 073 6401752
 
info@doorenvoor.nl
www.doorenvoor.nl
 
KvK: 17130591
disclaimer

Overzicht ANBI-gegevens Stichting Door en Voor

De naam van de instelling:
Stichting Door en Voor  

Het RSIN/fiscaal nummer:
809492003

De contactgegevens:
Postadres en bezoekadres: Sint Teunislaan 3, 5231 BS, 's-Hertogenbosch.

De doelstelling:
Stichting Door en Voor bevordert, ondersteunt en versterkt vele initiatieven van cliënten en ex-cliënten
van de Geestelijke Gezondheidszorg Verslavingszorg en de Maatschappelijke Opvang.
Stichting Door en Voor legt de nadruk op de kracht van cliënten en ex-cliënten.

Het beleidsplan:
Lees of download Beleidsvoornemens Door en Voor 2014-2016

De bestuurssamenstelling:
Het bestuur wordt door coöptatie samengesteld uit 4 vertegenwoordigers van de cliënten uit de regio Noord Oost Brabant en 2 vertegenwoordigers van de 2 GGZ-instellingen in die regio.

Bestuursleden:
Het bestuur van Stichting Door en Voor bestaat momenteel uit:
Mevr. C. van Mil, voorzitter
(vacature), secretaris
Dhr. W. Mossink, penningmeester
Mevr. A.M. Eeftink, lid
Dhr. S. Zeegers, lid

Dhr. J. Croonen, adviseur

Het beloningsbeleid:
Stichting Door en Voor werkt voornamelijk met vrijwilligers, die daar een vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding voor ontvangen.
Daarnaast zijn er momenteel een aantal parttime betaalde medewerkers.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Lees of download het Jaarverslag 2013

Een financiële verantwoording:
Lees of download De jaarrekening 2013