Vergroot teksten Normale tekstgrootte Verklein teksten
Stichting Door en Voor
Sint Teunislaan 3
5231 BS 's-Hertogenbosch
tel: 073 6401752
 
info@doorenvoor.nl
www.doorenvoor.nl
 
KvK: 17130591
disclaimer

Zelf Regie Coaching in Oss

Ervaringsdeskundigen van Stichting Door en Voor zijn in twee wijken in Oss werkzaam als Zelf Regie Coaches. Dankzij subsidie van de gemeente en het Oranjefonds zetten zij zich in voor kwetsbare burgers. De coaches ondersteunen bij het opbouwen van sociale contacten en ondernemen van activiteiten.

Werkwijze
Iedere vrijdagochtend zitten vijf ervaringsdeskundige Zelf Regie Coaches, verdeeld over twee locaties, klaar om Ossenaren te woord te staan. Zelf Regie Coaches ondersteunen mensen bij hun psychische, psychosociale of maatschappelijke problemen, en stimuleren hen in hun herstelproces. Bijvoorbeeld door hen te helpen het sociale netwerk te verbreden, of hen door te verwijzen naar mogelijkheden om ‘verder te komen’, zoals herstelgerichte cursussen, dagactiviteiten of vrijwilligerswerk.  Zelf Regie Coaches kunnen “cliënten” ook koppelen aan de juiste mensen of organisaties bij specifieke ondersteuningsbehoeften of sociale activiteiten. Zij hebben een breed netwerk en werken vanuit een brede ervaring, ook waar het de ‘te bewandelen paden’ betreft.

Ervaringsdeskundige Zelf Regie Coaches zijn géén hulpverleners en werken dus anders. 
Lees meer over de ervaringsdeskundige Zelf Regie Coaches ...

Voor wie?
Mensen uit Oss met behoefte aan ondersteuning zijn van harte welkom bij de Zelf Regie Coaches . Een indicatie is niet nodig en de ondersteuning is gratis.Buiten “kantoortijden” om zijn de kwartiermakers bereikbaar per e-mail.
Neem contact op met de kwartiermakers ...

Dit project vindt plaats in twee wijken in Oss: Ussen en Oss Zuid. Echter, álle inwoners van Oss kunnen van de diensten van de Kwartiermakers gebruik maken. Bij succes kunnen de activiteiten van de Zelf Regie Coaches in een later stadium uitgebreid worden naar andere wijken.

Doel
Mensen met (psychische, psychosociale of maatschappelijke) problemen ondersteunen, zodat ze vanuit hun eigen kracht beter kunnen functioneren en meedoen in de samenleving. Dát is het doel van ‘Zelf Regie Coaching in Oss’.

De ervaringsdeskundige Zelf Regie Coaches streven naar:
 •(meer) passende maatschappelijke rollen voor mensen die daar behoefte aan hebben. “Passend” wil zeggen:      conform de eigen wensen en mogelijkheden, en gericht op herstel enpersoonlijke ontwikkeling.
   Zodanig dat mensen, ondanks hun problemen, perspectief hebben in hun leven. 
• steun en waardering voor kwetsbare burgers vanuit hun naaste omgeving (partner, familie en buren).
  Zodat “cliënten” zich gestimuleerd en erkend weten.
• meer sociale, stimulerende contacten voor mensen die daar behoefte aan hebben.
  Zodat eenzaamheidsproblematiek vermindert en mensen kunnen ‘socialiseren’.
• een groter sociaal, ondersteunend netwerk voor mensen die daar behoefte aan hebben.
  Zodat zij daar – indien nodig  en gewenst – een beroep op kunnen doen.
• een grotere acceptatie van kwetsbare burgers in hun omgeving.
  Zodat mensen, ondanks hun eventuele beperkingen, kunnen participeren in de samenleving.
• korte lijntjes met zorg- en welzijnsorganisaties.
  Zodat mensen snel en effectief doorverwezen kunnen worden, en passende ondersteuning kunnen krijgen.
Lees meer over de Zelf Regie Coaches  ...

Download (Pdf)  Zelf Regie Coaching in Oss:  Interview met het Brabants Dagblad d.d. 27 augustus j.l.
Download (Pdf)  Zelf Regie Coaching in Oss:  Interview met Carien van Mill (voorzitter St. Door en Voor)
Download (Pdf)  Zelf Regie Coaching in Oss:  Interview met Hendrik Hoeksema (wethouder in Oss)
Download (Pdf)  Zelf Regie Coaching in Oss:  Interview met Jopie Verkuijlen (ervaringsdeskundig Kwartiermaker in Oss)
Download (Pdf)  Projectplan Zelf Regie Coaching in Oss