Vergroot teksten Normale tekstgrootte Verklein teksten
Stichting Door en Voor
Sint Teunislaan 3
5231 BS 's-Hertogenbosch
tel: 073 6401752
 
info@doorenvoor.nl
www.doorenvoor.nl
 
KvK: 17130591
disclaimer

Belastingaangifte over het jaar 2017

Stichting Door en Voor biedt hulp bij het invullen van uw belastingformulieren.
Gebleken is dat veel (ex)cliënten, als ze een belastingformulier goed invullen, geld kunnen terugkrijgen van de Nederlandse Staat.De moeite waard!  

Gemakkelijker!
De stichting Door en Voor wil het u ook gemakkelijker maken doordat zij ervaringsdeskundigen, die gespecialiseerd zijn in belastingen, bereid gevonden hebben om u te helpen bij het invullen van uw belastingformulier.  

Kosten
De kosten voor het invullen van uw belastingformulier zijn € 20,- per persoon per belastingjaar, contant te voldoen bij uw bezoek.
Als u geld terug ontvangt, wordt met u, als u dat wilt, een vervolg- afspraak gemaakt om een teruggave voor de voorgaande jaren te verzorgen.
Voor mensen die veel vermogen of beleggingen of lijfrente of buitenlands inkomen hebben, worden de kosten gerelateerd aan de tijdsduur van het invullen van de belastingaangifte.

Wat hebben we nodig? 
Om uw belastingformulier goed in te kunnen vullen is nodig:
 - Uw jaaroverzicht (en) van uw inkomsten.
-  Jaaroverzichten van uw bankrekening(en) / beleggingen 
-  Bewijsstukken van betalingen voor uw gezondheid, onder andere noodzakelijke vervoerskosten, tandartskosten, extra was- en kledinguitgaven of andere niet door AWBZ of zorgverzekering vergoede hulpmiddelen (met specificaties van de verzekering).
 - Kosten voor hulpmiddelen, zoals steunzolen of een rolstoel
-  Kosten voor een dieet
-  Kosten voor extra gezinshulp

Voor een afspraak kun U bellen met Stichting Door en Voor en vragen naar Yvonne van Daelen: 073-6401752
Zij is aanwezig op maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.30 uur.
Of stuur een emailyvonne@doorenvoor.nl

U kunt zich ook aanmelden per brief op het adres van Stichting Door en Voor. U ontvangt dan een uitnodiging om met onze belastingdeskundige de aangifte verder af te handelen.
Of mail naar info@doorenvoor.nl