Vergroot teksten Normale tekstgrootte Verklein teksten
Stichting Door en Voor
Sint Teunislaan 3
5231 BS 's-Hertogenbosch
tel: 073 6401752
 
info@doorenvoor.nl
www.doorenvoor.nl
 
KvK: 17130591
disclaimer

Wat is cliëntgestuurd?

In Nederland zijn steeds meer projekten rondom de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), die voor een groot deel of geheel door (ex-)cliënten van de GGZ worden beheerd en uitgevoerd.

Dit zijn dus cliëntgestuurde projecten.Dat houdt in dat de deelnemende cliënten het grootste deel van de verantwoordelijkheden dragen en de meeste werkzaamheden uitvoeren.Vanuit die projecten worden diensten en producten geleverd m.b.t. kunst,culinair, toerisme, ICT, empowerment, sociale cohesie, informatie, etc.

Voor de medewerkers in die projecten betekent deelname een belangrijke bijdrage aan hun maatschappelijke emancipatie en integratie en natuurlijk hun zelfrespect.

Sommige projecten zijn gewoon ondernemingen, bijvoorbeeld een horecabedrijf of een fietsenwerkplaats. Andere projecten begeven zich op
het terrein van de dienstverlening, bijvoorbeeld een informatiewinkel op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg. Weer andere projecten richten zich op zelfhulp van GGZ-cliënten, bijvoorbeeld vriendendiensten.

Cliëntgestuurde projecten zijn laagdrempelig.Ze zijn toegankelijk voor (ex-)cliënten van GGZ-instellingen en voor mensen die (nog) geen ervaring hebben met de GGZ, maar zich er bij betrokken voelen. Iedereen krijgt in principe de kans om deel te nemen.

Cliëntgestuurde projecten kunnen op diverse manieren gefinancierd worden.