Cliëntondersteuning

Algemeen

Cliëntondersteuning vanuit eigen ervaring is een vorm van begeleiding aan mensen met psychische, psychosociale en maatschappelijke problemen en hun familie en naastbetrokkenen, die meer willen participeren in de samenleving.

Vrijwillige medewerkers van Stichting Door en Voor, die de cursus Werken Met Eigen ervaring hebben afgerond, bieden tijdelijke ondersteuning.

Zij bieden een luisterend oor en helpen mensen bij het verhelderen van hun vragen, het vinden van oplossingen en het opbouwen van een sociaal netwerk. Zij zijn er voor mensen die zich eenzaam voelen en behoefte hebben aan meer sociale contacten of activiteiten. Maar ook als mensen de stap naar hulpverleners te groot vinden of zich juist niet gehoord voelen door de reguliere hulpverlening. Ook helpen zij bij het zoeken naar passende zorg en het verhelderen van vragen.

Voorbeelden van ondersteuning zijn: niet geaccepteerd worden door buren, passende zorg zoeken, informatie nodig hebben over praktische zaken of ondersteuning bij het aanvragen van een PGB of financiële toeslag.

De basis waarop de ondersteuning rust, is de Herstelvisie waarbij het uitgangspunt is dat mensen zélf bepalen hoe zij hun leven invullen, zélf de regie houden en werken vanuit hun eigen kracht.

Bij de ondersteuning wordt nauw samengewerkt met bestaande organisaties en wordt aansluiting gezocht bij het bestaande hulp- en ondersteuningsaanbod.

Aan cliëntondersteuning zijn geen kosten verbonden.

De kenmerken van cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning wordt uitgevoerd door ervaringsdeskundigen.

Mensen die weten hoe het is om kwetsbaar te zijn; psychische of psychosociale problemen te hebben en moeilijk mee te kunnen doen in de samenleving. Ze weten ook hoe je daarmee kunt omgaan. Alle cliëntondersteuners zijn geschoold in het werken met hun ervaringsdeskundigheid.

Cliëntondersteuners gaan uit van iemands eigen wensen en mogelijkheden.

Zij focussen niet op iemands beperkingen, maar werken vanuit de Herstelvisie. Hun werkwijze kenmerkt zich door begrippen als uitdagen, prikkelen, versterken, voorbeeldgedrag en begrip. De cliëntondersteuners stimuleren mensen om zélf contacten te leggen en zélf beslissingen te nemen. Zij geven mensen de ruimte om zélf te ontdekken wat ze willen en de regie over hun eigen leven te nemen.

Cliëntondersteuners zijn géén hulpverleners maar werken vanuit hun eigen ervaring op basis van een scholingstraject. Dat betekent dat zij breed kunnen kijken. Zij zijn “ervaringsdeskundig” – niet alleen in hun eigen ervaring, maar ook ten aanzien van andere ervaringen. Zij zijn een luisterend oor, een begripvolle gesprekspartner en herstelcoach tegelijk. Daarbij streven zij naar een korte ondersteuningsperiode. Het gaat er immers om dat iemand het uiteindelijk zélf gaat doen. Zélf steun vinden bij mensen in de naaste omgeving of oplossingen vinden bij professionele instanties.

Cliëntondersteuners aan het woord

(actuele situatie kan anders zijn)

Jopi:

“Doordat ik zelf in de psychiatrie terecht kwam heb ik gezien en ervaren hoe moeilijk het is om weer een weg te vinden naar een stabiel en fijn leven. Met kleine stapjes is dit uiteindelijk goed gelukt. Door cliëntondersteuning in Oss kan ik als ervaringsdeskundige mijn steentje bijdragen: andere mensen een stukje op de goede weg helpen door hen een beter, leefbaarder leven aan te reiken. Ik weet dat dit mogelijk is!

Patricia:

“Ik lijd al ruim 20 jaar aan een psychiatrische stoornis en heb dus al de nodige ervaring opgedaan als cliënt. Met mijn ervaringen wil ik graag anderen helpen, door het bieden van een luisterend oor en het geven van tips. Zelf heb ik ondervonden hoe fijn het is om te praten met iemand die je begrijpt. Ik wil mensen stimuleren om zelf de regie in handen te houden. Jij bepaalt zelf waarin je ondersteund wil worden; jouw hulpvraag staat centraal!

Ik wil bereiken dat mensen, ondanks hun aandoening of kwetsbaarheid, toch een volwaardig bestaan kunnen leiden. Want naast de beperkingen die je hebt, heb je nog zoveel mogelijkheden in je leven! Zelf heb ik jarenlang gevochten tegen mijn stoornis. Ik kon het niet accepteren en ging daardoor steeds over mijn grenzen heen, waardoor ik steeds weer onderuit ging. Inmiddels heb ik het een plek kunnen geven. Door het doen van ervaringswerk gebruik ik het nu op een positieve manier en dat geeft mij veel voldoening.”

Linda:

“Ik heb ongeveer 5 jaar bij de ggz rondgelopen als cliënt, waar ik zowel positieve als negatieve ervaringen heb opgedaan. Momenteel volg ik bij Door en Voor de cursus Werken met eigen ervaring, om mijn ervaringen om te zetten in ervaringsdeskundigheid.

Ik heb geleerd om meer kleur in mijn leven aan te brengen. Ook heb ik leren omgaan met mijn kwetsbaarheid, waardoor ik weer kan genieten van het leven.

Als kwartiermaker wil ik graag mensen ondersteunen in hun herstelproces. Zodat zij de regie zelf in handen kunnen houden en zich steeds sterker kunnen voelen. Waardoor het leven makkelijker wordt en meer betekenis krijgt.”

Brigitte:

“Leven met een psychiatrische ziekte of beperking is niet alleen een beperking voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Bovendien spreekt niet iedereen dezelfde taal, of heeft dezelfde gevoelens als jij. Daardoor kan het moeilijk zijn je verstaanbaar te maken. Met iemand die jouw ervaringen niet herkend is het nou eenmaal lastig om je problemen te delen… je kunt tegen een enorme muur oplopen!

Vanuit mijn eigen ervaringen als ex-cliënt van de GGZ wil ik graag anderen helpen. Mijn problemen zijn sterk gerelateerd aan de gezinssituatie waar ik uit kom: een vader met schizofrenie. Zelf heb ik ook diverse instellingen van binnen gezien en meerdere psychologen gesproken.

Als ervaringsdeskundige heb ik geleerd mijn ervaringen om te zetten naar een weg richting herstel. Door ervaringen en gevoelens te delen met anderen maak je de weg vrij voor nieuwe mogelijkheden – zowel voor jezelf alsook voor anderen. Als ervaringsdeskundig kwartiermaker wil ik graag mensen begeleiden. Mijn kwaliteit is dat ik een ander vaak goed kan ‘verstaan’. Ik wil een luisterend oor zijn voor iedereen die – in zijn of haar eigen taal – zijn verhaal kwijt wil. Ik wil anderen helpen, steeds met respect voor hun ervaringen en gevoelens.”